MDGs ordførarkandidat ut mot kommunalsjefen

Vår toppkandidat Arne Gjerde går hardt ut mot kommunalsjef Gunn Tove Petterteig på framsida av Kvinnheringen 10.8.2015. Avisa siterer Arne: «Tabbekvota hennar er brukt opp. Ho har meir eller mindre inga tillit igjen blant folk flest.»

Blant sakene som MDG Kvinnherad kritiserer Petterteig for, er «Marie-saken», som også Jostein Saghaug, 3.kandidaten vår, har uttala seg om i lesarbrev tidlegare i sommar. Jostein skriv bl.a.: «Marie-saka har vist innbyggarane i Kvinnherad, og i landet elles, at det i kommuneleiinga vert vist haldningar og utført ressurskrevjande arbeid som ikkje er til innbyggjarane sitt beste. Fylkesmannen har heldigvis korrigert kommuneleiinga sine haldningar og avgjerder.»

Arne Gjerde kritiserer også måten mange eldre blir møtt på av kommunen, og fleire saker der eldre ikkje har fått institusjonsplass trass i at dei har store behov for hjelp. No ber han kommunalsjefen om å gå av.

MDG Kvinnherad har programfesta at vi vil ha ei lyttande og audmjuk haldning til våre sambygdingar. Kommunen skal vera der for innbyggarane og tenestebrukarane sine behov, og kvart enkelt menneske sine rettar skal respekterast.

 

10. august, 2015

Arne Gjerde er vår toppkandidat. Arne er sjølvstendig næringsdrivande, og bur i Arnavik på Halsnøy. Han ynskjer betre struktur i kommunen, og tettare samarbeid mellom lokale aktørar.
Arne Gjerde er vår toppkandidat. Arne er sjølvstendig næringsdrivande, og bur i Arnavik på Halsnøy. Han ynskjer betre struktur i kommunen, og tettare samarbeid mellom lokale aktørar.