Kva har vi gjort gjennom desse fire åra?

Svein Ingvald Opdal har vore vår faste representant etter at Arne Gjerde fekk fritak ut perioden.

Sist ajourført 26.08.2019.

Sjølv om vi berre har hatt éin representant i kommunestyret, har vi gjort oss sterkt gjeldande i politikken.

Nedanfor vil det framover mot valet 2019 bli lagt inn ein kortfatta historikk over kva vi har stått for i denne første perioden til lokalpartiet. Les nedanfrå og oppover dersom du vil ha ei kronologisk historie.

 

23.08.2019

Jostein Saghaug har på vegner av MDG sendt to spørsmål som ordføraren må svara på i kommunestyremøtet 29.08.2019. Det eine gjeld middagsproduksjon ved sjukeheimane, det andre gjeld revisjon av klima- og energiplan for kommunen. Les meir …