Velkomen til MDG Kvinnherad!


Me er ein gjeng som gjerne vil vera med og gjera kommunen vår til ein betre stad å leva, samstundes som me innser det store ansvaret vår generasjon har for å leggja til rette for generasjonane som skal bu her etter oss.
  • Tenk globalt – handle lokalt.
  • Målet til MDG er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse.
  • Økonomien skal vera underordna sunne økologiske prinsipp og fremja fred og rettferd både lokalt og globalt.
  • Livskraftige lokalsamfunn, i hovudsak basert på lokale ressursar, er ein føresetnad for å nå målet.

Under Nyhende i menyen ovanfor kan du følgja med på kva me i MDG Kvinnherad er opptekne av.

Vil du hjelpa oss å gjera eit godt lokalval i Kvinnherad?